Baukienė E., & Jusienė R. (2021). Ikimokyklinio amžiaus vaikų miego sunkumų, emocinio reaktyvumo ir tėvų taikomos miego bei naudojimosi ekranus turinčiais prietaisais tvarkos sąsajos. Psichologija, (62), 69-86. https://doi.org/10.15388/Psichol.2020.22