Bieliauskaitė R., & Kuraitė E. (2011). 7–10 metų berniukų, turinčių elgesio sunkumų, vidinės aš ir objektų reprezentacijos. Psichologija, 44, 75-87. https://doi.org/10.15388/Psichol.2011.44.2547