Genevičiūtė-Janonienė G., & Endriulaitienė A. (2010). Darbuotojų asmenybės bruožų, subjektyviai vertinamo transformacinio vadovavimo stiliaus, darbo motyvacijos ir įsipareigojimo organizacijai sąveikos modelis. Psichologija, 41, 50-67. https://doi.org/10.15388/Psichol.2010.0.2579