Domanskaitė-Gota V., Gailienė D., & Kazlauskas E. (2009). Potrauminio streso sutrikimą turinčių Lietuvos Afganistano karo veteranų trauminės patirties ir potrauminės simptomatikos ryšys. Psichologija, 39, 7-18. https://doi.org/10.15388/Psichol.2009.0.2598