Breidokienė R., & Jusienė R. (2014). Vaiko temperamento ir motinos elgesio su vaiku strategijų reikšmė keturmečių gebėjimams atidėti malonumą. Psichologija, 49, 100-114. https://doi.org/10.15388/Psichol.2014.49.3691