Jusienė R., & Raižienė S. (2006). Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocijų ir elgesio sunkumų vertinimas CBCL / 1½-5 ir C-TRF diagnostikos kriterijais (DSM) pagrįstomis skalėmis. Psichologija, 34, 44-56. https://doi.org/10.15388/Psichol.2006.4285