PÅ«ras D., Povilaitis R., & StanislavovienÄ— J. (2003). Skurdas kaip rizikos veiksnys psichikos sveikatos problemoms atsirasti. Psichologija, 28, 50-64. https://doi.org/10.15388/Psichol.2003.4367