Stanikūnas R., Vaitkevičius H., Švegžda A., & Daugirdienė A. (2003). Adaptacijos įtaka vaizdo orientacijos erdvėje suvokimui. Psichologija, 28, 42-49. https://doi.org/10.15388/Psichol.2003.4368