Breidokienė R., & Jusienė R. (2012). Savireguliacija ankstyvoje vaikystėje: sampratos problematika. Psichologija, 46, 27-44. https://doi.org/10.15388/Psichol.2012.46.810