Žukauskaitė I.; Bagdžiūnienė D.; Rekašiūtė Balsienė R. Darbuotojų profesinio saviveiksmingumo, struktūrinio įgalinimo ir įsitraukimo į darbą sąsajos. Psichologija, v. 59, p. 37-52, 17 liep. 2019.