Žiedelis A. Slaugytojų psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių sąsajos su įsitraukimu į darbą ir perdegimu. Psichologija, v. 59, p. 53-67, 17 liep. 2019.