NorvilasA. Dvikalbė prieiga prie paskirų ir suporuotų žodžių epizodinėje atmintyje. Psichologija, v. 60, p. 8-26, 30 gruodž. 2019.