Domanskaitė-Gota V.; Gailienė D.; Kazlauskas E. Potrauminio streso sutrikimą turinčių Lietuvos Afganistano karo veteranų trauminės patirties ir potrauminės simptomatikos ryšys. Psichologija, v. 39, p. 7-18, 1 saus. 2009.