Breidokienė R.; Jusienė R. Vaiko temperamento ir motinos elgesio su vaiku strategijų reikšmė keturmečių gebėjimams atidėti malonumą. Psichologija, v. 49, p. 100-114, 1 saus. 2014.