Stanikūnas R.; Vaitkevičius H.; Švegžda A.; Viliūnas V.; Daugirdienė A.; Kulikowski J. J.; Murray I. J. Du objektų spalvos suvokimo procesai. Psichologija, v. 30, p. 7-16, 1 saus. 2004.