PÅ«ras D.; Povilaitis R.; StanislavovienÄ— J. Skurdas kaip rizikos veiksnys psichikos sveikatos problemoms atsirasti. Psichologija, v. 28, p. 50-64, 1 saus. 2003.