Rimkutė E. Teksto supratimo psichologija. problematika ir empirinio tyrimo galimybės. Psichologija, v. 12, p. 26-52, 23 gruodž. 2015.