Gailienė D. PSICHOLOGINIŲ METODŲ TAIKYMAS ŠIZOFRENIA SERGANČIŲ LIGONIŲ MĄSTYMUI TIRTI. Psichologija, v. 3, p. 33-44, 23 gruodž. 1982.