Grigutytė, Neringa, Saulė Raižienė, Vilmantė Pakalniškienė, ir Robertas Povilaitis. 2018. „Lietuvos Vaikų Naudojimosi Internetu 2010 Ir 2018 Metais Ypatumų Palyginimas“. Psichologija 58 (gruodžio), 57-71. https://doi.org/10.15388/Psichol.2018.3.