Žukauskaitė, Irena, Dalia Bagdžiūnienė, ir Rekašiūtė Balsienė Rita. 2019. „Darbuotojų Profesinio Saviveiksmingumo, struktūrinio įgalinimo Ir įsitraukimo į Darbą sąsajos“. Psichologija 59 (liepos), 37-52. https://doi.org/10.15388/Psichol.2019.3.