Jusienė Roma, Laurinaitytė Ilona, ir Pakalniškienė Vilmantė. 2020. „Pradinio Mokyklinio amžiaus Vaikų Kompulsyvaus Interneto Naudojimo psicho­socialiniai Veiksniai Vaikų Ir tėvų Vertinimu“. Psichologija 61 (spalio), 51-67. https://doi.org/10.15388/Psichol.2020.15.