Breidokienė, Rima, ir Roma Jusienė. 2014. „Vaiko Temperamento Ir Motinos Elgesio Su Vaiku Strategijų reikšmė keturmečių gebėjimams atidėti Malonumą“. Psichologija 49 (sausio), 100-114. https://doi.org/10.15388/Psichol.2014.49.3691.