Poškus Mykolas Simas, Antanas Kairys, Audronė Liniauskaitė, ir Rita Žukauskienė. 2014. „,Jūsų NEO išvada‘: Validus Ir Barnumo Efektu grįstas grįžtamojo ryšio Suteikimo būdas?“. Psichologija 49 (sausio), 44-59. https://doi.org/10.15388/Psichol.2014.49.3694.