Jusienė, Roma, ir Saulė Raižienė. 2006. „Ikimokyklinio amžiaus Vaikų Emocijų Ir Elgesio Sunkumų Vertinimas CBCL / 1½-5 Ir C-TRF Diagnostikos Kriterijais (DSM) pagrįstomis skalėmis“. Psichologija 34 (sausio), 44-56. https://doi.org/10.15388/Psichol.2006. 4285.