Auryla V., ir Žukas V. 1962. „Iš Lietuvių Pedagogikos Istorijos (K. Nezabitausko Elementorius ,Naujasis skaitymas. ‘)“. Psichologija 2 (sausio), 113 -21. https://doi.org/10.15388/Psichol.1962.2.8853.