Gailienė D., Knabikienė G., ir Asminavičiūtė R. 1990. „Suicidinės Rizikos Psichodiagnostinio įvertinimo galimybės“. Psichologija 10 (gruodžio), 3-13. https://doi.org/10.15388/Psichol.1990.10.9068.