Kairys, Antanas, ir Vytautas Jurkuvėnas. 2015. „Psichologijos Mokslo Raidos Lietuvoje Kiekybiniai atspindžiai žurnalų „Lietuvos TSR aukštųjų Mokyklų Mokslo Darbai. Pedagogika Ir psichologija“ Ir ,Psichologija. Mokslo darbai‘ 1962–2015 Metų Straipsniuose“. Psichologija 52 (sausio), 91-105. https://doi.org/10.15388/Psichol.2015.52.9334.