Žukauskaitė I., Bagdžiūnienė D. ir Rekašiūtė Balsienė R. (2019) „Darbuotojų profesinio saviveiksmingumo, struktūrinio įgalinimo ir įsitraukimo į darbą sąsajos“, Psichologija, 590, p. 37-52. doi: 10.15388/Psichol.2019.3.