Raižienė S. ir Pakalniškienė V. (2019) „Vaikų (ne)dalyvavimas elektroninėse patyčiose ir emociniai bei elgesio sunkumai“, Psichologija, 600, p. 72-85. doi: 10.15388/Psichol.2019.10.