Baukienė E. ir Jusienė R. (2021) „Ikimokyklinio amžiaus vaikų miego sunkumų, emocinio reaktyvumo ir tėvų taikomos miego bei naudojimosi ekranus turinčiais prietaisais tvarkos sąsajos“, Psichologija, (62), p. 69-86. doi: 10.15388/Psichol.2020.22.