Domanskaitė-Gota V., Gailienė D. ir Kazlauskas E. (2009) „Potrauminio streso sutrikimą turinčių Lietuvos Afganistano karo veteranų trauminės patirties ir potrauminės simptomatikos ryšys“, Psichologija, 390, p. 7-18. doi: 10.15388/Psichol.2009.0.2598.