Breidokienė R. ir Jusienė R. (2014) „Vaiko temperamento ir motinos elgesio su vaiku strategijų reikšmė keturmečių gebėjimams atidėti malonumą“, Psichologija, 490, p. 100-114. doi: 10.15388/Psichol.2014.49.3691.