Auryla V. ir Žukas V. (1962) „Iš lietuvių pedagogikos istorijos (K. Nezabitausko elementorius ,Naujasis skaitymas. ‘)“, Psichologija, 20, p. 113 - 121. doi: 10.15388/Psichol.1962.2.8853.