[1]
Jusienė R. ir Kuzminskaitė M., „Gimimo eiliškumas bei ikimokyklinio amžiaus vaikų elgesio ir emocijų sunkumai“, PSY, t. 55, p. 88-97, liep. 2017.