[1]
Meilutė - Ribokė M. ir Pakalniškienė V., „Implicitinis ir eksplicitinis požiūris į naudojimąsi ,Facebooku‘“, PSY, t. 57, p. 23-33, spal. 2018.