[1]
Grigutytė N., Raižienė S., Pakalniškienė V., ir Povilaitis R., „Lietuvos vaikų naudojimosi internetu 2010 ir 2018 metais ypatumų palyginimas“, PSY, t. 58, p. 57-71, gruodž. 2018.