[1]
Žardeckaitė-Matulaitienė K. ir Gaidytė V., „Homoseksualumo atsiskleidimą aprašančių straipsnių komentarų turinio analizė“, PSY, t. 58, p. 105-124, gruodž. 2018.