[1]
Stelmokienė A. ir Vadvilavičius T., „Hipotetinio vadovo tamsiosios triados bruožų poveikis transformacinio vadovavimo vertinimui“, PSY, t. 59, p. 23-36, liep. 2019.