[1]
Žukauskaitė I., Bagdžiūnienė D., ir Rekašiūtė Balsienė R., „Darbuotojų profesinio saviveiksmingumo, struktūrinio įgalinimo ir įsitraukimo į darbą sąsajos“, PSY, t. 59, p. 37-52, liep. 2019.