[1]
Žiedelis A., „Slaugytojų psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių sąsajos su įsitraukimu į darbą ir perdegimu“, PSY, t. 59, p. 53-67, liep. 2019.