[1]
Rimkevičienė J. ir Gailienė D., „Vartojančiųjų psichoaktyvias medžiagas mėginimų nusižudyti tipai“, PSY, t. 45, p. 55-69, saus. 2012.