[1]
Bagdžiūnienė D., Lazauskaitė-Zabielskė J., ir Urbanavičiūtė I., „Pilietiško elgesio organizacijoje patikslinto klausimyno psichometriniai rodikliai“, PSY, t. 60, p. 27-45, gruodž. 2019.