[1]
BagdžiūnienėD., Lazauskaitė-ZabielskėJ., ir UrbanavičiūtėI., „Pilietiško elgesio organizacijoje patikslinto klausimyno psichometriniai rodikliai“, PSY, t. 60, p. 27-45, gruodž. 2019.