[1]
Raižienė S. ir Pakalniškienė V., „Vaikų (ne)dalyvavimas elektroninėse patyčiose ir emociniai bei elgesio sunkumai“, PSY, t. 60, p. 72-85, gruodž. 2019.