[1]
Baukienė E. ir Jusienė R., „Ikimokyklinio amžiaus vaikų miego sunkumų, emocinio reaktyvumo ir tėvų taikomos miego bei naudojimosi ekranus turinčiais prietaisais tvarkos sąsajos“, PSY, nr. 62, p. 69-86, vas. 2021.