[1]
Norvaišaitė J. ir Mikuličiūtė V., „Kandidatų ir vertintojų lyties įtaka sprendimo priėmimui tariamoje įdarbinimo situacijoje“, PSY, t. 63, p. 72-85, geg. 2021.