[1]
Rimkutė E. ir Dovydaitienė M., „Mokymosi negalios: skirtingi teoriniai požiūriai ir psichologinės pagalbos būdai“, PSY, t. 44, p. 118-133, saus. 2011.