[1]
Bieliauskaitė R. ir Kuraitė E., „7–10 metų berniukų, turinčių elgesio sunkumų, vidinės aš ir objektų reprezentacijos“, PSY, t. 44, p. 75-87, saus. 2011.