[1]
Šimelionienė A. ir Gintilienė G., „Intelektualiai gabių 16–18 metų mokinių intelekto struktūra“, PSY, t. 44, p. 42-56, saus. 2011.