[1]
Žukauskienė R., Malinauskienė O., ir Erentaitė R., „Tėvų auklėjimo stiliaus ir emocinio intelekto sąsajos su vyresniųjų paauglių saviveiksmingumu bei saviverte pagal lytį“, PSY, t. 44, p. 22-41, saus. 2011.