[1]
Šarakauskienė Ž. ir Bagdonas A., „Vyresnių klasių mokinių psichologinės gerovės prognostiniai kintamieji“, PSY, t. 44, p. 7-21, saus. 2011.